Medici

Với sức trẻ và tinh thần không ngại khó. 123 Event luôn nỗ lực vì dự án của đối tác. Chúng tôi luôn sáng tạo để tạo ra những ý tưởng độc đáo phù hợp với doanh nghiệp.